Monday, May 25, 2009

PENILAIAN KESELURUHAN TERHADAP BUKU YANG DIULAS

Buku ini sesuai dijadikan salah satu sumber rujuukan untuk kajian tindakan. Banyak kekuatan yang terdapat di dalam buku ini. Antaranya :

1) Kebanyakan penerangan setiap isi penting yang dikemukakan disertakan sekali dengan contoh daripada penulis.

2) Ayat-ayat yang terdapat di dalam buku ini mudah difahami.

3) Contoh-contoh yang dikemukakan banyak yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan dengan pelajar-pelajar penulis.

4) Penerangan yang terdapat di dalam buku ini, penulis banyak mengaitkan dengan profesion sebagai seorang guru dan sesuai diaplikasikan terhadap guru yang ingin melakukan kajian tindakan.

No comments:

Post a Comment