Saturday, May 9, 2009

Permasalahan Dalam P&P (Pendidikan Islam) Dan Cara Penyelesaian

Tajuk : Tayamum
Tingkatan : Satu
Bahagian : Ibadah


Permasalahan

1) Pelajar tidak membawa peralatan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran .
Contoh :- Debu tanah untuk bertayamum.

2) Demonstrasi bertayamum antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.

3) Pelajar membuat bising semasa sesi demonstrasi.


Penambahbaikan Serta Cadangan :

Masalah Satu :

1) Guru perlu membawa debu yang banyak atau menggunakan bahan alternatif lain seperti bedak.

2) Mewujudkan kumpulan untuk menjimatkan penggunaan debu / bedak.

3) Pembelajaran di luar kelas.


Masalah Dua :


1) Utamakan pelajar lelaki terlebih dahulu kemudian pelajar perempuan.

2) Bagi guru perempuan untuk memudahkan pengajaran, ia perlu memakai baju berlengan panjang atau handguide semasa sesi demonstrasi.

3) Menggunakan alat bahan bantu mengajar berbentuk multimedia seperti video yang menayangkan cara bertayamum.


Masalah Tiga :


1) Demontrasi bertayamum antara kumpulan diberikan markah serta setiap ahli perlu menjalankan amali untuk memantapan pengetahuan.

2) Memanggil pelajar secara rawak untuk menjalankan aktiviti supaya pelajar sentiasa bersedia.

Ahli kumpulan :
1. Badrol Hisham b. Majid P48671
2. Nurul Hafiza bt. Sohaimi P49004
3. Siti Imzahwana bt. Abu Naim P48588

No comments:

Post a Comment