Saturday, May 9, 2009

Tugasan Kuliah Ke-3 (Kelas Dr. Izham)

Nyatakan 8 sebab mengapa ada orang menentang perubahan :


1) Tidak sukakan perubahan.

2) Perubahan tersebut tidak memberi kepentingan / faedah terhadap individu / organisasi.

3) Mempercayai bahawa strategi sedia ada adalah lebih berkesan.

4) Perubahan memerlukan masa yang panjang untuk direalisasikan.

5) Objektif perubahan yang dicadangkan kabur / samar.

6) Perubahan yang tidak mencakupi semua aspek.

7) Pengetahuan yang cetek mengenai kepentingan perubahan.

8) Sesuatu matlamat / objektif (visi dan misi) perubahan yang terlalu sukar untuk dicapai.


Jalan penyelesaian :1) Setiap perubahan perlulah dirrencanakan serta diberi penerangan secara menyeluruh dalam berntuk bicara (dialog), penulisan (cth ; akhbar dan majalah), media elektronik, serta membuat dasar kerajaan di setiap kementerian terdapat keseragaman.

2) Perlaksanaan perlulah dilaksanakan oleh setiap guru (pendidik) bagi mencapai sesuatu perubahan, khususnya pembelajaran yang efektif dan berkesan. Contohnya, Sekolah Bestari dan Sekolah Klaster.

3) Perlulah mendapat persetujuan daripada keseluruhan ahli Kabinet dalam menjayakan sesuatu dasar untuk dilaksanakan oleh semua rakyat Malaysia.

4) Membuat penyelidikan terlebih dahulu mengenai perubahan yang ingin diwacanakan sebelum mengutarakannya kepada masyarakat. Dilihat dari aspek kesesuaiannya dengan keadaan masyarakat, masa, intelek, emosi, tenaga dan banyak lagi.

Ahli kumpulan :
1. Badrol Hisham b. Majid P48671
2. Nurul Hafiza bt. Sohaimi P49004
3. Siti Imzahwana bt. Abu Naim P48588

No comments:

Post a Comment